Navigation Menu

Trei denumiri ale orașului/ Three city names

Orașul aurului negru

Județul Prahova a avut mari rezerve de petrol, care au început să fie exploatate din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În perioada interbelică, Ploieștiul era înconjurat de rafinării, ceea ce i-a adus înflorirea, dar și distrugerea, precum și renumele de „orașul aurului negru”. Nu este întâmplător că, într-un ghid turistic din 1966, apropierea de localitate era semnalată prin replica „Miroase a gaz – vine Ploieștii!”.

The Black Gold City

Prahova County has had big oil reserves which were exploited starting from the latter half of the 19th century. In the inter-war period, Ploiești was surrounded by refineries which brought its flourishing industry, but also its destruction, as well as the name of “The Black Gold City”. Not by chance, in one touristic guide from 1966, approaching Ploiești was signalled: “It smells like gas – here comes Ploiești!”

Orașul lui „Ce bei?”

În 1832, la finalul unei vizite în oraș, generalul rus Pavel Kiseleff afirma „Voi la Ploiești aveți doar două lucruri bune: lăutarii și vinul”. Băuturile de calitate și setea orășenilor transformau întâlnirile în prilej de a bea o bere sau un pahar de vin. Astfel că, înainte de „Bună ziua”, ploieștenii se salutau în mod original: „Ce bei?”

The City of „What would you like to drink?”

In 1832, at the end of a visit into the city, the Russian general Pavel Kiseleff said, “There are two good things in Ploiești: musicians and wine.” Quality drinks and thirstiness of the people transformed the meetings on occasion to drink one beer or a glass of wine. So, before “Hello”, Ploiești citizens were greeting each other in an authentic manner, “What would you like to drink?”

Orașul lui „a o întoarce ca la Ploiești”

Până la construirea Gării de Vest, în 1934, toate trenurile opreau în Gara de Sud. Cele care mergeau spre Transilvania trebuiau să parcurgă câteva sute de metri pe aceleași șine pe care veniseră, urmând apoi să se îndrepte spre nord. Călătorii aveau așadar impresia că se întorc la București, în loc să își continue călătoria spre Valea Prahovei.

The City of “changing tune as in Ploiești”

Up to the construction of the West Railway Station, in 1934, all trains stopped in South Railway Station. Those which were travelling towards Transylvania went back a few hundred meters on the same track they arrived on and then headed north. The passengers had the impression they were returning to Bucharest instead of continuing their journey to the Prahova Valley.

 

    2 Comments

  1. Am o sugestie: astea 3 nu sunt mituri ;), sunt pe bune. Eu aș schimba titlul.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!