Navigation Menu
Tribunalul Județean Prahova / Prahova County Courthouse

Tribunalul Județean Prahova / Prahova County Courthouse

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Apr 22, 2014
  • Category:
  • Address: Gheorghe Lazăr 6

Construit în perioada 1934 – 1936 în stil neoromânesc după planurile arhitectului Statie Ciortan, fostul Palat al Administrației Financiare reprezintă una dintre cele mai importante clădiri istorice din Ploiești, sediul încăpător și modern ilustrând cu succes dezvoltarea orașului din acea perioadă. Fațada păstrează încă decorațiunile originale, inclusiv scrisul din anii ’30 de pe frontispiciul clădirii. Începând din anii ’50, în această clădire și-a desfășurat activitatea Tribunalul Prahova, în prezent aflându-se într-un amplu program de consolidare/restaurare și modernizare. 

Built in the period 1934 – 1936, in neo-Romanian style, following the plants of the architect Statie Ciortan, the former Financial Administration Palace represents one of the most important historical buildings in Ploiești; a spacious and modern residence, successfully illustrating the development of the city in those times. The facade still keeps the original decorations, including the writing from the 30s from the building’s frontispiece. Starting with the 50s, Prahova Courthouse has run its activity in this palace, now being in an ample process of consolidation/restoration and modernization.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!