Navigation Menu
Statuia Libertăţii / The Statue of Liberty

Statuia Libertăţii / The Statue of Liberty

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Piaţa Eroilor

Monumentul a constituit de-a lungul timpului un simbol al orașului, fiind dedicat drepturilor politice și constituționale ale cetățenilor săi. Finanțarea s-a făcut prin subscripție publică naţională, iar statuia a fost realizată la Paris, fiind inaugurată la 21 iunie 1881. Situată în Piaţa Eroilor, Statuia Libertaţii este reprezentarea zeiţei Minerva care poartă în mâna dreaptă o suliţă şi-n stânga un pergament pe care stă scris „Constituţiunea şi legea electorală”. Realizată din bronz galvanizat, are o înălțime de 3,5 metri, fiind așezată pe un soclu de marmură executat de arhitectul Toma N. Socolescu. Restaurată în 1903 si 2011, de-a lungul timpului, statuia a avut mai multe amplasamente.

Dedicated to the citizens’ political and constitutional rights, this monument has always constituted a symbol of the city. The financing was done through public subscription, the statue being made in Paris and inaugurated on the 21st of June 1881. Placed in Eroilor Square, the Statue of Liberty is the representation of the Minerva goddess who has in her right hand a spear and in her left hand a parchment on which is written “Constitution and electoral law”. Made from galvanized bronze, it is 3.5m high and it’s posted on a marble pedestal executed by the architect Toma T. Socolescu. Restored in 1903 and 2011, over time the statue had several locations.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!