Navigation Menu
Servicii de Gospodărire Urbană / Urban Town Management Sevices

Servicii de Gospodărire Urbană / Urban Town Management Sevices

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Văleni 32

Una dintre puținele realizări arhitecturale ale lui Toma N. Socolescu care mai există, clădirea în stil clasic a fost construită în 1886, pentru a găzdui Școala de Meserii. După ce și-a schimbat destinația de mai multe ori, a devenit sediul unei instituții a administraţiei locale, care a renovat vechiul imobil păstrând, în linii mari, aspectul original.

One of the few architectural achievements of Toma N. Socolescu which still stands, the building in classical style was built in 1886 with the purpose of hosting the School of Trades. After it changed its destination several times, it became the residence of an institution of the local administration which renovated the old house, preserving its original aspect.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!