Navigation Menu
Palatul Culturii / Palace of Culture

Palatul Culturii / Palace of Culture

  • Author: iubesc
  • Date Posted: Apr 9, 2014
  • Category:
  • Address: Erou Călin Cătălin 1

Construit în stil neoclasic francez cu destinația inițială de Palat al Justiției, Palatul Culturii reprezintă una dintre clădirile simbol ale orașului. Lucrările de construcție ale impunătoarei clădiri au fost începute înainte de Primul Război Mondial, sub îndrumarea arhitectului francez Ernest Doneau. Întrerupte în perioada conflagrației, când orașul a fost ocupat de trupele germane, lucrările de construcţie au fost reluate la începutul anilor ’20, sub atenta supraveghere a arhitectului Toma T. Socolescu. Palatul Justiţiei a fost inaugurat în noiembrie 1933, în prezența regelui Carol al II-lea. După război, autorităţile comuniste i-au schimbat destinaţia, din 1952 devenind Palatul Culturii. În prezent, aici funcţionează Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, fondat în 1956, cu secţiile Muzeul Omului, cel mai modern muzeu al oraşului, după renovarea radicală din 2013, şi Acvariul. Tot în Palatul Culturii se află Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”, înfiinţată în 1921, Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Şcoala Populară de Artă şi Centrul Dramatic „Mythos”.

Built in the French neoclassic style to initially become the Palace of Justice, the Palace of Culture represents one of the emblematic buildings of the city. The construction of the impressive building was initiated before WWI under the guidance of the French architect Ernest Doneau. Suspended during the war time, when the city was occupied by the German troops, the construction restarted under the close watch of the architect Toma T. Socolescu. The Palace of Justice was inaugurated in November 1933 in the presence of King Carol II. After WWII, the communist authorities changed its destination, from 1952 becoming the Palace of Culture. At present, the Prahova County Natural Sciences Museum inaugurated in 1956 operates here, with its departments Museum of Man, the most modern museum of the city after its renovation in 2013, and the Aquarium. Inside the Palace of Culture you can also find “Nicolae Iorga” County Library founded in 1921, Prahova County Centre of Culture, School of Traditional Arts and “Mythos” Drama Center.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!