Navigation Menu
Muzeul Casa de Târgoveț / Merchants’ House Museum

Muzeul Casa de Târgoveț / Merchants’ House Museum

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Apr 22, 2014
  • Category:
  • Address: Democrației 2

Cea mai veche construcție civilă din oraș, Casa de Târgoveț a fost ridicată – se pare – la 1785 de către Hagi Prodan, unul din oamenii de vază din comunitatea ploieșteană de secol XVIII. Casa păstrează atât la exterior, cât și în interior, influența balcanică, remarcabil fiind sacnasiul (balconul) unde, în urmă cu peste două veacuri, se bea cafea turceasă și se fuma narghilea. Deasupra unei ferestre se mai păstrează și astăzi pictura originală în stuc, datând din perioada 1825 – 1830. Locuită până în primele decenii ale secolului al XX-lea, casa este restaurată după Primul Război Mondial de arhitectul Toma T. Socolescu, prin grija istoricului Nicolae Iorga, devenind primul muzeu din istoria Ploieştilor.

The oldest private building in town, Merchants’ House, was built – so it seems – in 1785 by Hagi Prodan, one leader of the Ploiești community of the 18th century. The house displays on the outside and the inside the Balkan influence; one remarkable piece being the balcony where, more than two hundred years ago, Turkish coffee was drank and hookah was smoked. Above one window the original painting in stucco is still kept, dated from the period 1825 – 1830. Inhabited up to the first decades of the 20th century, the house was restored after the First World War by the architect Toma T. Socolescu, by the care of the historian Nicolae Iorga, so it became the first museum in the history of Ploieşti.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!