Navigation Menu
Monumentul Vânătorilor / Mountain Hunters Monument

Monumentul Vânătorilor / Mountain Hunters Monument

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Apr 22, 2014
  • Category:
  • Address: Piaţa 1 Decembrie 1918

Monumentul a fost ridicat în memoria soldaţilor prahoveni care au luptat în Războiul de Independenţă (1877 – 1878). La iniţiativa lui Ion Gr. Sorescu, un fost participant la război, a început strângerea de fonduri pentru realizarea monumentului, la care au contribuit peste 20000 de români din toată ţara. În anul 1892, s-a organizat concursul de proiecte, care a fost câştigat de sculptorul George Vasilescu. Monumentul a fost realizat în Italia, transportat la Ploieşti şi dezvelit la data de 12 octombrie 1897 la rondul I al Bulevardului, în prezenţa regelui Carol I şi a viitorului rege Ferdinand. Având în vârf un vultur cu un stindard în cioc, monumentul constă dintr-un obelisc de granit aşezat pe un soclu cubic, „păzit” de statuile a patru soldaţi. Pe două laturi ale obeliscului sunt basoreliefuri de bronz care înfăţişează asaltul ostaşilor prahoveni asupra redutei de la Griviţa şi o alegorie a zeiţei Victoria. Avariat la cutremurul din 1977, monumentul a fost recondiţionat şi reamplasat în Piaţa 1 Decembrie 1918, la Gara de Sud, în anul 1980.

This monument was built in the memory of the Prahova soldiers who fought in the Independence War (1877 – 1878). On the initiative of Ion Gr. Sorescu, a war participant, the fundraising for the monument started and over 20,000 Romanians from all over the country contributed. In 1892, a project contest was organized which was won by George Vasilescu. The monument was built in Italy, transported in Ploiești and exposed on 12th of October 1897 on the first round of the Boulevard in the presence of King Carol I and the future King Ferdinand. On top it has an eagle with a flag in the beak; the monument consists of a granite obelisk settled on a cubical pedestal guarded by the statues of four soldiers. On the two sides of the obelisk are bronze bas-reliefs which are depicting the soldiers’ attack on Griviţa and an allegory of Victoria goddess. Damaged in the earthquake from 1977, the monument was restored and moved in 1980 to 1 Decembrie 1918 Square, near the South Railway Station.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!