Navigation Menu
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” / “Michael the Brave” National College

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” / “Michael the Brave” National College

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Independeţei 8

Vechiul palat al Liceului de Băieți „Sfinții Petru și Pavel” a fost construit în perioada 1895 – 1898, după planurile arhitectului Toma Dobrescu, pe locul cimitirului Bisericii Sfântul Gheorghe. În mai – august 1944, liceul este bombardat succesiv, monumentala fațadă și aripa de sud fiind distruse aproape în totalitate. Distrugerile nu s-au oprit aici, elegantul amfiteatru unde au conferențiat în perioada interbelică personalități precum Nicolae Iorga fiind mistuit de flăcări la puțin timp după terminarea raidurilor aeriene. După retragerea denumirii religioase de către autoritățile comuniste și mutarea liceului, s-a construit actuala fațadă, în stil socialist, iar mai târziu s-a ridicat aripa de sud. În prezent, aparține Colegiului Naţional Mihai Viteazul, unul dintre cele mai de prestigiu licee ploieştene.

The old palace of “Saints Peter and Paul” Boys High School was built between 1895 – 1898 by Toma Dobrescu’s plans of, on the former site of the Saint George Church’s cemetery. In May – August 1944, the high school was successively bombed; its monumental facade and south wing being destroyed almost completely. The destroying was not over, as the elegant amphitheatre where inter-war personalities like Nicolae Iorga lectured were burned down during a short time after the aerial raids were over. After the communist authorities cancelled the religious name and moved the high school, the present socialist style façade, and later its south wing, were constructed. Nowadays, the building belongs to the Michael the Brave National College, one of the most prestigious high schools in Ploieşti.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!