Navigation Menu
Casa Ghiță Stoenescu / Ghiță Stoenescu House

Casa Ghiță Stoenescu / Ghiță Stoenescu House

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Independenţei 27

Se știe cu siguranță că această clădire în stil eclectic cu influențe art-nouveau a fost ridicată între 1899 şi 1900 după planurile arhitectului I. Goligher de către Ghiță Stoenescu, descendentul unor bulgari veniți în Ploiești în secolul al XIX-lea, care a făcut avere din negustorie și din industria petroliferă. Fără a fi confirmate din punct de vedere istoric, există povești urbane care spun că de-a lungul existenței sale imobilul a fost zestre de nuntă, dar și că și-a schimbat proprietarul în urma unui joc de cărți. În perioada comunistă a devenit policlinică cu plată, iar în ultimii ani a fost readus la înfățișarea inițială, fiind unul dintre cele mai bine restaurate monumente istorice din oraș. Păstrează feroneria și picturile interioare originale.

It is surely known that this eclectic building with art-nouveau influences was constructed between 1899 and 1900 following the plans of the architect I. Goligher by Ghiță Stoenescu, the descend of some Bulgarians arrived in Ploiești in the 19th century, who got rich from trade and business in the oil industry. Without being confirmed from the historical point of view, there are some urban stories which tell that along its existence, the house was a wedding present and that it has changed its owner further as a result of a card game. In the communist period it became a polyclinic with payment and in the last years it regained its initial aspect, being one of the city’s most well preserved historical monuments. It keeps the ironware and the original interior paintings.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!