Navigation Menu
Bustul lui Ion Luca Caragiale / Ion Luca Caragiale Bust

Bustul lui Ion Luca Caragiale / Ion Luca Caragiale Bust

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Bulevardul Independenţei

La împlinirea a 100 de ani de la nașterea dramaturgului, autoritățile locale au decis amplasarea unui nou bust al scriitorului într-un micscuar central, curățat de ruinele unei case distruse în urma bombardamentelor din 1944. Bustul a fost lucrat de artiștii Gheorghe Damian și Gheorghe Coman, fiind turnat la Uzina „1 Mai” din Ploiești, iar soclul de marmură înalt de 3,5 m este lucrarea sculptorului Ion Theodor Vidali.

On the anniversary of the 100 years since the birth of the dramatist, the local authorities have decided to build a new bust of the writer in a smallcentral square, cleaned by the ruins of a destroyed house further to the bombings from 1944. The bust was sculpted by the artists Gheorghe Damian and Gheorghe Coman, being casted at “1 Mai” Factory, while the 3.5 m marble pedestal is the work of the sculptor Ion Theodor Vidali.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!