Navigation Menu
Biserica Sfântul Vasile / Saint Basil Church

Biserica Sfântul Vasile / Saint Basil Church

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Republicii 171

Situată în aproprierea Pieței Mihai Viteazul, Biserica Sfântul Vasile a fost ridicată în anul 1834, pe locul unde se aflau gropile comune ale celor decedați în epidemiile de ciumă și holeră. Reconstruită în perioada 1857 – 1858, biserica este rezidită în forma actuală în anul 1872, după ce fusese distrusă de un incendiu. În acest lăcaș de cult a servit între anii 1947 – 1973  preotul și duhovnicul Constantin Galeriu, fost deținut politic, personalitate marcantă a creştinismului românesc.

Situated in the proximity of Michael the Brave Square, Saint Basil Church was built in 1834 on the place where the mass graves were situated of the ones deceased because of the plague and cholera epidemics. Reconstructed in the period 1857 – 1858, the church was constructed in its actual shape in 1872, after if was destroyed by a fire. In this place of worship, the priest and father confessor Constantin Galeriu, former political prisoner and outstanding personality of the Romanian christianity, served between 1947 – 1973.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!