Navigation Menu
Biserica Sfântul Ilie / Saint Elijah Church

Biserica Sfântul Ilie / Saint Elijah Church

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: May 26, 2014
  • Category:
  • Address: Carpenului 19

Existența Bisericii Sfântul Ilie a fost legată de cea a tăbăcarilor în mahalaua cărora a fost ridicată prin contribuția membrilor breslei. Construită la 1847 – 1848, avea să fie complet distrusă de bombardamentele americane din 1944. După instaurarea regimului comunist, vechii tăbăcari au dispărut, biserica fiind reclădită după anul 1990, fără să respecte fidel arhitectura iniţială. Clopotnița ridicată în 1893, înaltă de 25 de metri, păstrează încă urme de gloanțe din al Doilea Război Mondial.

This church’s being is connected to one of the tanners in whose suburb it was built with the contribution of the craft union members. Built between 1847 – 1848, it was then completely destroyed by the American bombardments in 1944. After the communist regime was installed, the old tanners disappeared, and the church was rebuilt after 1990 without carefully considering the initial architecture. The 25 m tall bell tower built in 1893, still preserves bullet holes from WWII.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!