Navigation Menu
Biserica Sfântul Haralambie / Saint Charalambos Church

Biserica Sfântul Haralambie / Saint Charalambos Church

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Jun 14, 2014
  • Category:
  • Address: Mărăşeşti 65

Biserica a fost construită în 1875 în zona de vest a orașului, pe locul unei biserici mai vechi. A fost restaurată în perioada interbelică, atunci când s-au adus unele modificări, precum ridicarea porticului în stil brâncovenesc între anii 1931 şi 1932, sub îndrumarea arhitectului Toma T. Socolescu.

The church was built in 1875 on the west side of the city in the place of an older church. It was restored in the inter-war period when it was subject of some modifications, such as the portico built in brâncovenesc style between 1931 and 1932, under the guidance of the architect Toma T. Socolescu.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!