Navigation Menu
Biserica Evanghelică Luterană / Evangelical Lutheran Church

Biserica Evanghelică Luterană / Evangelical Lutheran Church

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: Apr 22, 2014
  • Category:
  • Address: Ștefan cel Mare 36

Mărturie a importanței pe care o avea odinioară comunitatea germană în viața Ploieștilor, Biserica Evanghelică Luterană de Confesiune Augustană a fost construită prin eforturile pastorului Hans Durlesser în perioada 1938 – 1942, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de atestare documentară a comunității germane din Ploiești. Alături de solida construcție cu arcade gotice a Bisericii Evanghelice Luterane se află fosta Școală Primară Germană.

As a testimony of the importance that the German community used to have in the life of the city, the Evangelical Lutheran Church of Augustan Confession was built with the efforts of preacher Hans Durlesser between 1938 and 1942, with the occasion of celebrating 100 years of documentary testimony of the German community from Ploiești. Right beside the Evangelical Lutheran Church’s solid construction with Gothic arcades there is the former German Primary School.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!