Navigation Menu
Biserica Domnească / Princely Church

Biserica Domnească / Princely Church

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: May 26, 2014
  • Category:
  • Address: Matei Basarab 63

Intrarea în curte se face prin poarta maramureșeană realizată în anul 1998. Fiind cea mai veche construcţie din Ploieşti, monument istoric al patrimoniului naţional, Biserica Domnească a fost ridicată de Matei Basarab la 1639, în urma victoriei din 1637 în bătălia de la albia Teleajenului împotriva oștirii lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, pentru a răsplăti orașul de unde își recrutase oștenii. Deși în 1879 biserica a trecut prin lucrări de restaurare care i-au schimbat radical aspectul, zidurile groase dinspre exterior stau mărturie a vechimii clădirii. Printre cele mai vechi obiecte de patrimoniu se numără icoana Maicii Domnului cu trei mâini și clopotul bisericii, datând de la 1794.

The entrance into the courtyard is through a Maramureșean gate made in 1998. The Pricely Church is the oldest building in Ploiești, a historical monument of the national patrimony. It was built by Matei Basarab in 1639, after the 1637 victory in the battle that took place on the banks of the Teleajen river against the troops of Vasile Lupu, prince of Moldavia, in order to reward the city from which he recruited his soldiers. Despite the fact that in 1879 the church went through restorations that have radically changed its appearance, the thick walls on the outside bear witness to the age of the construction. The oldest patrimonial objects are the Virgin with Three Hands icon and the church bell, dating back in 1794.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!