Navigation Menu
Biserica Catolică „Cristos Rege” / “Christ the King” Catholic Church

Biserica Catolică „Cristos Rege” / “Christ the King” Catholic Church

  • Author: Iubesc Ploiestii
  • Date Posted: May 26, 2014
  • Category:
  • Address: Ștefan cel Mare 13

Expresie a diversității culturale şi confesionale, Biserica Catolică a reunit comunitățile de intelectuali, burghezi și muncitori străini veniți în oraș odată cu industrializarea din secolul al XIX-lea. Lăcașul de cult a fost construit după planurile arhitectului italian Romano de Simon, în perioada 1938 – 1939, pe locul vechii biserici de la 1864, în stilul romanic-târziu cu elemente gotice, la ridicarea ei contribuind Primăria Municipiului Ploiești, Guvernul italian și Guvernul polonez.  În curtea bisericii, se află statuia Sfântului Anton de la Padova, iar în interior se găsește orga realizată în 1915 de renumita fabrică „Schlesien Gebruder-Rieger” din Iagerndorf, Austria. În prezent, comunitatea romano-catolică din Ploiești numără aproximativ 900 de credincioși.

Through expression of cultural and confessional diversity, the Catholic Church reunited the communities of intellectuals, bourgeois and foreign workers who arrived in the city at the same time with the industrialization of the 19th century. The church was built between 1938 – 1939 following the plants of the Italian architect Romano de Simon, replacing the old church dated at 1864, in late romantic style with gothic elements, among contributors being Ploiești Municipality, the Italian and the Polish Governments. In the church courtyard stands the statue of Saint Anthony of Padua and inside the church there is the organ made in 1915 at the famous factory “Schlesien Gebruder-Rieger” from Iagerndorf, Austria. At present, the Roman-Catholic community from Ploiești comprises of about 900 practicants.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *