Navigation Menu

Realizat în anul 1902  de către sculptorul ploieştean Themistocle Vidali, la iniţiativa câtorva prieteni şi admiratori, bustul îl ilustrează pe Radu Stanian (1840 – 1897), avocat ploieștean şi om politic liberal, fost deputat și senator, participant la evenimentele antidinastice din 1870, în mai multe rânduri primar al orașului. De numele lui se leaga realizări edilitare importante din Ploiești, printre care şi finalizarea Bulevardului Independenţei.

Sculpted in 1902 by Themistocle Vidali, at the initiative of some friends and admirers, the bust illustrates Radu Stanian (1840 – 1897), lawyer and liberal politician, former member of the Parliament, participant of the events from 1870 and city’s mayor several times. His name is connected with several urban achievements in Ploiești, such as the finalization of the Independeței Boulevard.

More Information»

La împlinirea a 100 de ani de la nașterea dramaturgului, autoritățile locale au decis amplasarea unui nou bust al scriitorului într-un micscuar central, curățat de ruinele unei case distruse în urma bombardamentelor din 1944. Bustul a fost lucrat de artiștii Gheorghe Damian și Gheorghe Coman, fiind turnat la Uzina „1 Mai” din Ploiești, iar soclul de marmură înalt de 3,5 m este lucrarea sculptorului Ion Theodor Vidali.

On the anniversary of the 100 years since the birth of the dramatist, the local authorities have decided to build a new bust of the writer in a smallcentral square, cleaned by the ruins of a destroyed house further to the bombings from 1944. The bust was sculpted by the artists Gheorghe Damian and Gheorghe Coman, being casted at “1 Mai” Factory, while the 3.5 m marble pedestal is the work of the sculptor Ion Theodor Vidali.

More Information»

Amplasat în Piaţa Victoriei, bustul poetului ploieştean Nichita Stănescu (1933 – 1983) a fost inaugurat în anul 1999, fiind opera sculptorului ploieştean Ştefan Macovei. Bustul turnat în bronz se află în parcul central al orașului ce poartă numele poetului, locul de desfășurare al manifestărilor culturale din cadrul Festivalului internațional de poezie „Nichita Stănescu”.

Placed in Victoriei Square, the bust of the poet Nichita Stănescu (1933 – 1983) was inaugurated in 1999, being the opera of the local sculptor Stefan Macovei. The bust foundered in bronze is situated in the central park of the city which bears the name of the poet and is also the place of the cultural manifestations belonging to the “Nichita Stănescu” International Poetry Festival.

More Information»

Inaugurat în 2012, cu ocazia centenarului morţii lui I. L. Caragiale (1852 – 1912), ansamblul monumental este amplasat în faţa Palatului Administrativ, în piaţa care poartă numele celui considerat ca fiind patronul spiritual al oraşului. Grupul statuar este opera artistului plastic Radu Ciobanu şi-l reprezintă pe Caragiale stând pe o bancă şi  privind către personajele sale din schiţa „Domnul Goe”.  

Inaugurated in 2012 with the occasion of I. L. Caragiale’s (1852 – 1912) death centenary, the monumental assembly is placed in front of the Administrative Palace, in the square which has the name of the one considered as being the spiritual owner of the city. The statuary group was made by the plastic artist Radu Ciobanu and it represents Caragiale sitting on a bench and admiring his characters from the “Mister Goe” sketch.

More Information»

Situat în piaţa delimitată de trei dintre clădirile create după planurile sale (Palatul Culturii, Halele Centrale şi Catedrala Sfântul Ioan), bustul din bronz, opera sculptorului Radu Ciobanu, a fost dezvelit în ianuarie 2011, la intrarea principală a Halelor Centrale, în memoria marelui arhitect ploieştean (1883 – 1960) care şi-a pus amprenta asupra aspectului orasului.

Placed in the square delimitated by the three of the buildings created after his plans (Palace of Culture, Central Market Hall and Saint John the Baptist Cathedral), the bronze bust, work of the sculptor Radu Ciobanu, was inaugurated in January 2011 at the main entrance of the Central Market Hall, in memory of the great Ploieşti architect (1883 – 1960) who has left his imprint over the city’s architecture.

More Information»

Pe numele său adevărat Solomon Katz, C. D. Gherea (1855 – 1920) a fost un evreu român de origine ucraineană, militant de seamă al mişcării socialiste din România şi critic literar. Stabilit definiv la Ploieşti după Războiul de Independență, Gherea devine proprietarul restaurantului de la Gara de Sud, cel mai faimos restaurant al unei gări româneşti, care a funcționat pâna la începutul Primului Razboi Mondial. Amplasat în Piaţa profesor arhitect Toma T. Socolescu în anul 1980, pe locul unde la sfârșitul anilor ’30 urma să fie statuia regelui Ferdinand, bustul din marmură al lui C. D. Gherea este opera sculptorului ploieştean Nicolae Kruch.

Using his real name, Solomon Katz, C.D. Gherea (1855 – 1920) was a Romanian Jew with Ukrainian origin, militant of the Romanian socialist movement and literary critic. Settled in Ploieşti after the War of Independence, Gherea became the owner of the restaurant from the South Railway Station, the most famous restaurant of a Romanian railway station which was opened since the beginning of the WWI. Placed in the Professor architect Toma T. Socolescu Square in 1980, on the place where at the end of the 30s was supposed to be posted the statue of Kind Ferdinand; the marble bust is the opera of the local sculptor Nicolae Kruch.

More Information»

Monumentul a constituit de-a lungul timpului un simbol al orașului, fiind dedicat drepturilor politice și constituționale ale cetățenilor săi. Finanțarea s-a făcut prin subscripție publică naţională, iar statuia a fost realizată la Paris, fiind inaugurată la 21 iunie 1881. Situată în Piaţa Eroilor, Statuia Libertaţii este reprezentarea zeiţei Minerva care poartă în mâna dreaptă o suliţă şi-n stânga un pergament pe care stă scris „Constituţiunea şi legea electorală”. Realizată din bronz galvanizat, are o înălțime de 3,5 metri, fiind așezată pe un soclu de marmură executat de arhitectul Toma N. Socolescu. Restaurată în 1903 si 2011, de-a lungul timpului, statuia a avut mai multe amplasamente.

Dedicated to the citizens’ political and constitutional rights, this monument has always constituted a symbol of the city. The financing was done through public subscription, the statue being made in Paris and inaugurated on the 21st of June 1881. Placed in Eroilor Square, the Statue of Liberty is the representation of the Minerva goddess who has in her right hand a spear and in her left hand a parchment on which is written “Constitution and electoral law”. Made from galvanized bronze, it is 3.5m high and it’s posted on a marble pedestal executed by the architect Toma T. Socolescu. Restored in 1903 and 2011, over time the statue had several locations.

 

More Information»

Inaugurată la 1 Decembrie 1997, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de atestare documentară a oraşului, statuia este opera sculptorului Nicolae Kruch. Voievodul Mihai Viteazul (1593 – 1601), întemeietorul Ploieştiului, este reprezentat călare, arătând cu buzduganul spre Transilvania. Încă de la inaugurare, statuia a devenit locul tradiţional de desfășurare a paradelor de Ziua Naționala a României.

Inaugurated on the 1st of December 1997, at 400 years of documentary attestation of the city, the equestrian statue belongs to the sculptor Nicolae Kruch. Prince Michael the Brave (1593 – 1601) is represented riding and pointing his mace towards Transylvania. Starting from its inauguration, the statue became the place for the traditional parades on the Romanian National Day.

More Information»

Operă a Getei Caragiu, sora marelui actor, bustul lui Toma Caragiu este amplasat în imediata vecinătate a teatrului la care acesta a jucat şi pe care l-a condus în perioada 1953 – 1965, timp în care a înregistrat 90 de premiere teatrale. El obişnuia să declare: „Am copilărit şi am făcut şcoala la Ploieşti. Sunt, deci, ploieştean get-beget”.

Designed by Geta Caragiu, the great actor’s sister, Toma Caragiu bust is placed right next to the theatre where he played and led between 1953 – 1965, while he had 90 theatre premieres. He used to say: “I grew and I went to school in Ploiești, so I am an authentic Ploiești citizen.”

More Information»

Monumentul a fost ridicat în memoria soldaţilor prahoveni care au luptat în Războiul de Independenţă (1877 – 1878). La iniţiativa lui Ion Gr. Sorescu, un fost participant la război, a început strângerea de fonduri pentru realizarea monumentului, la care au contribuit peste 20000 de români din toată ţara. În anul 1892, s-a organizat concursul de proiecte, care a fost câştigat de sculptorul George Vasilescu. Monumentul a fost realizat în Italia, transportat la Ploieşti şi dezvelit la data de 12 octombrie 1897 la rondul I al Bulevardului, în prezenţa regelui Carol I şi a viitorului rege Ferdinand. Având în vârf un vultur cu un stindard în cioc, monumentul constă dintr-un obelisc de granit aşezat pe un soclu cubic, „păzit” de statuile a patru soldaţi. Pe două laturi ale obeliscului sunt basoreliefuri de bronz care înfăţişează asaltul ostaşilor prahoveni asupra redutei de la Griviţa şi o alegorie a zeiţei Victoria. Avariat la cutremurul din 1977, monumentul a fost recondiţionat şi reamplasat în Piaţa 1 Decembrie 1918, la Gara de Sud, în anul 1980.

This monument was built in the memory of the Prahova soldiers who fought in the Independence War (1877 – 1878). On the initiative of Ion Gr. Sorescu, a war participant, the fundraising for the monument started and over 20,000 Romanians from all over the country contributed. In 1892, a project contest was organized which was won by George Vasilescu. The monument was built in Italy, transported in Ploiești and exposed on 12th of October 1897 on the first round of the Boulevard in the presence of King Carol I and the future King Ferdinand. On top it has an eagle with a flag in the beak; the monument consists of a granite obelisk settled on a cubical pedestal guarded by the statues of four soldiers. On the two sides of the obelisk are bronze bas-reliefs which are depicting the soldiers’ attack on Griviţa and an allegory of Victoria goddess. Damaged in the earthquake from 1977, the monument was restored and moved in 1980 to 1 Decembrie 1918 Square, near the South Railway Station.

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results

 • Bustul lui Radu Stanian / Radu Stanian Bust

  Bustul lui Radu Stanian / Radu Stanian Bust

  Statui si busturi

  Read more
 • Bustul lui Ion Luca Caragiale / Ion Luca Caragiale Bust

  Bustul lui Ion Luca Caragiale / Ion Luca Caragiale Bust

  Statui si busturi

  Read more
 • Bustul lui Nichita Stănescu / Nichita Stănescu Bust

  Bustul lui Nichita Stănescu / Nichita Stănescu Bust

  Statui si busturi

  Read more
 • Ansamblul monumental Ion Luca Caragiale / Ion Luca Caragiale Monumental Assembly

  Ansamblul monumental Ion Luca Caragiale / Ion Luca Caragiale Monumental Assembly

  Statui si busturi

  Read more
 • Bustul lui Toma T. Solocescu / Toma T. Solocescu Bust

  Bustul lui Toma T. Solocescu / Toma T. Solocescu Bust

  Statui si busturi

  Read more
 • Bustul lui Constantin Dobrogeanu Gherea / Constantin Dobrogeanu Gherea Bust

  Bustul lui Constantin Dobrogeanu Gherea / Constantin Dobrogeanu Gherea Bust

  Statui si busturi

  Read more
 • Statuia Libertăţii / The Statue of Liberty

  Statuia Libertăţii / The Statue of Liberty

  Statui si busturi

  Read more
 • Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul / Michael the Brave equestrian statue

  Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul / Michael the Brave equestrian statue

  Statui si busturi

  Read more
 • Bustul lui Toma Caragiu / Toma Caragiu Bust

  Bustul lui Toma Caragiu / Toma Caragiu Bust

  Statui si busturi

  Read more
 • Monumentul Vânătorilor / Mountain Hunters Monument

  Monumentul Vânătorilor / Mountain Hunters Monument

  Statui si busturi

  Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!