Navigation Menu

Început la finalul perioadei interbelice, dar amenajat abia după al Doilea Război Mondial, Parcul Tineretului este principala zonă verde a orașului. Aici se află Sala Sporturilor „Olimpia” – o modernă arenă sportivă multifuncțională, cu o capacitate de  3000 de locuri, care găzduieşte competiții interne şi internaționale, un patinoar articial în aer liber, un turn de paraşutism – construit la începutul anilor ’50 şi aflat momentan în conservare, pistă de atletism, pistă de role, terenuri de tenis şi fotbal.

With the construction works, starting at the end of the inter-war period and arranged after the Second World War, Youth Park is the main green area of the city. Here the Olimpia Sport Hall is located – one modern, sportive, multifunctional arena with a capacity of 3000 seats which hosts internal and international competitions, a free air artificial skating ring, a parachutists tower – built at the beginning of the 50s and now in conservation, a runway, a roller skate rink, tennis and football fields.

More Information»

Situată în Piaţa Victoriei, construcția actualei clădiri a Poştei Centrale a fost realizată în anii ’50, fiind folosite planurile arhitectului de origine italiană Enrico Fanciotti, mult mai cunoscut pentru calitatea sa de compozitor si muzician. Fațada clădirii reflectă din plin noua orânduire socialistă din acea vreme.

Located in the Victoriei Square, the building of the present Central Post Office was made in the 50s by the plans of the Italian architect Enrico Fanciotti, better known for being a composer and musician. The facade fully reflects the Socialist alignment of those times.

More Information»

Situat în centrul orașului, Palatul Administrativ a fost construit între anii 1968 şi 1971, pentru a reuni instituțiile locale și a înlocui vechiul Palat al Primăriei, ce avea să fie demolat după cutremurul din 1977. Ridicat după planurile arhitectului Sever Nițu, Palatul Administrativ se remarcă prin monumentalitate şi prin forma „Y” a pilonilor de susținere, clădirea fiind în prezent sediul Primăriei Ploieşti, al Consiliului Judeţean Prahova şi al Prefecturii Prahova.

Situated in the city’s centre, the Administrative Palace was built between 1968 and 1971 with the purpose of hosting all local administrative institutions and replacing the old City Hall which was about to be demolished after the 1977 earthquake. Constructed after the plans of the architect Sever Nițu, the Administrative Palace is remarkable by its monumentality and the “Y” shaped supporting pillars; the building is currently the headquarters of Ploieşti Municipality, Prahova County Council and Prahova Prefect’s Office.

More Information»

Construcția modernă finalizată în 2011, având o capacitate de 15.000 de locuri, a fost ridicată pe locul vechii arene inaugurate în 1937, în prezența regelui Carol al II-lea. Aici, pe 12 octombrie 1966, F.C. Petrolul Ploiești învingea cu 3-1 pe F.C. Liverpool. Din vechiul complex sportiv se mai păstreză doar câteva anexe spre Strada Stadionului. Tot aici se găseşte sala de gimnastică „Leana Sima”, denumită în cinstea marei antrenoare ploieștene.

The modern construction, finalized in 2011 and having a 15.000 seat capacity, was built on the spot of the old stadium inaugurated in 1937 by King Carol II. Here, on 12 of October 1966, Petrolul F.C. trashed Liverpool F.C. 3-1. From the old sportive complex, a few annexes on Stadionului Street are still retained. Here you can also find the “Leana Sima” gymnastics hall, named in honor of the great trainer.

More Information»

Construită în anii ’50 pe locul elegantei gări distruse de bombardamentele aviației aliate în 1944, actuala Gară de Sud se remarcă prin arhitectura sa de inspirație clasicist-sovietică, fiind una dintre cele mai tranzitate gări din ţară. Peroanele și pompele hidraulice reprezintă singurele mărturii ale vechiului local unde s-a născut celebra expresie „a o întoarce ca la Ploiești”. Pe primul peron, placa memorială dedicată lui Constantin Dobrogeanu Gherea marchează locul unde a funcționat cel mai celebru restaurant dintr-o gară românească, vizitat și apreciat de regele Carol I și de elita vremii, precum I. L. Caragiale, Alexandru Vlahuţă, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Titu Maiorescu.

Built in the 50s replacing the elegant railway station destroyed by the allied aviation bombing in 1944, the present South Railway Station is remarkable by its architecture of Classic Soviet inspiration, being presently one of the most transited railway stations in the country. The platforms and the hydraulic pumps are the only evidence of the old venue where the well-known expression “changing tune as in Ploiești” was born. On the first platform, the memorial plaque dedicated to Constantin Dobrogeanu Gherea marks the place where the most famous restaurant from a Romanian railway station functioned, being visited and appreciated by Kind Carol I and the country’s educated elite of that time, among which were I. L. Caragiale, Alexandru Vlahuţă, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Bogdan Petriceicu Hașdeu and Titu Maiorescu.

More Information»
All Listing Types All Locations Any Rating

Listing Results

 • Parcul Tineretului / Youth Park

  Parcul Tineretului / Youth Park

  Ploiestiul nou

  Read more
 • Poșta Centrală / Central Post Office

  Poșta Centrală / Central Post Office

  Ploiestiul nou

  Read more
 • Palatul Administrativ / Administrative Palace

  Palatul Administrativ / Administrative Palace

  Ploiestiul nou

  Read more
 • Stadionul „Ilie Oană” / “Ilie Oană” Stadium

  Stadionul „Ilie Oană” / “Ilie Oană” Stadium

  Ploiestiul nou

  Read more
 • Gara de Sud / South Railway Station

  Gara de Sud / South Railway Station

  Ploiestiul nou

  Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!